Aktualności

Projekty

Trochę historii

Zautomatyzowana linia do produkcji nadstawek europalet z zawiasami wbijanymi

W roku 2016 rozpoczęliśmy realizację projektów w ramach 1.2.1 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – konkurs horyzontalny

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej PHP Metal poprzez zakup wyposażenia działu B+R niezbędnego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad automatyzacją procesu produkcji w zakresie obróbki plastycznej metalu.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie pierwsza na świecie opracowana zautomatyzowana linia do produkcji nadstawek europalet z zawiasami wbijanymi, której wynik zostanie wdrożony do działalności PHP METAL.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 2 011 050,00 PLN.
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 635 000,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich:
Kwota dofinansowania: 572 250,00 PLN.